Çin Denemeleri

Kurbağa Hakkında / Wang Peng 

Şu var ki, ayakkabı, kış uykusu için uygun bir yer değildir. Demek ki kurbağa yanılmış olacak. Bağırtılarıyla varlığından haberdar etmemiş olsaydı, ayağım altında ezilecekti.

Liu - Dzung Yüen' in kurbağa budu yemek hakkında bir şiiri vardır; Han Yü'de buna cevap olarak bir şiir yazmıştı. Ben de, Han Yü'nün şiirine bir nazire yazdım. Bunu yapmakla benimle birlikte oturanlara bir ihtarda bulunmuş oldum. Gerçekten de bu sayede onları kurbağayı öldürmekten alıkoydum...Bana sevgisinden kışı geçirmek için bana gelmesi, ölümden kaçınmak için haykırması, kurbağada da sinir olduğunu gösterir. Hayvandır diye onu budala sanmamalıyız. İnsanlar başkalarına fenalık etmek isteğinden yüreklerini uzak tutarlarsa hayvanlar bile ona gelirler...

Bunu 1150 yılı güzünde, yedinci ayın ondördüncü gününün gecesi yazdım.