Kırmızı Değirmen / Pierre La Mure


Hayal olarak başlayan düşünceler, rüya halinde devam ediyordu. Henri dudaklarında bir gülümsemeyle, elleri göğsüne kavuşmuş, kalbinin tahassürlerini rüyada dindirerek, rahat rahat uyuyordu...
"Mösyö! Sir! Rezalet bu! Ayyaş olduğunu haber vermişlerdi bana. Onu göz altında tutmalıyım. Hey Allahım, bu meret Fransızlar..."
Henri önce sadece vücudunun beşikteymiş gibi sallandığını ve kulağının dibindeki top patlayışına benzer gürültüyü farketti.  Sonra omuzunu sarsan eli hissetti. Biri ona heyecanlı heyecanlı bağırıyordu. Gözlerini yarı araladı ve, etrafını almış bulanık bir kalabalık hayali ile, yüzü hiddetten tanınmayacak derecede kıpkırmızı kesilmiş bir halde kendisine doğru eğilmiş olan Marchand'ı seçebildi. Kırpıştıra kırpıştıra açmaya çalıştığı gözlerini ovuşturdu. Ve zahmetle doğrulup oturdu. 
"Uyuyakalmış olacağım" diye homurdandı. Sonra birden irkilerek haykırdı. "Aman yarabbi, prens gelecekti!"
Marchaud gazapla:
"Majeste geldi de gitti bile!" diye söylendi. "Geldi de gitti bile duyuyor musunuz?"
Henri kızgın kızgın ona bakıyordu.
"Neden uyandırmadınız beni?
"Neden mi, çünkü Majeste uykunuzun rahatsız edilmemesini tembih etti de ondan!"
Henri'nin dudakları yayvan aptalca bir sırıtışla aralandı. Hoş adamdı şu Prens. Nazikti de doğrusu... Hala sırıtarak etrafta toplanmış kalabalığa baktığı sırada, birdenbire:
"Eyvah, trenim!, Trenim!..." diye feryada başladı. Cebinden saatini  çıkarmaya uğraştığı ara, Kah İngilizce, kah Fransızca söyleniyordu: 
"Saat kaç? Quelle heure est-il?.."
Biri "Beş oldu" deyince Henri bir daha feryad kopardı: "Beş olmuş aman Allahım!.."
Şimdi iyice uyanmıştı. Yerden silindir şapkasını aldı. Bastonunu kaptı ve zahmetli bir dayanışla kanapeden kalktı.
Kapıya vardığı zaman geri dönüp bir reverans yaptı ve kalabalığı selamladı.
"Affınızı dilerim hanımlar beyler...Ama trene yetişmem lazım...Vous comprenz...Anlıyorsunuz değil mi?...Çok mühim... Tres important... Saygılarımı sunarım hanımlar, beyler... Majesteye de eseflerimi  arz edersiniz."
...
Kırmızı Değirmen /  Henri de Toulouse - Loutrec'in hayatını anlatır eser