Tavşanlar IV

I
Gizli bölmeyi keşfettiğimizde mutlulukla gülümseyerek  gururlu bir halde birbirimizi tebrik edişimiz neşe vericidir. Oysa sihirbaz şapkasından tavşanı çıkarttığında  buradaki sihir tavşanın çok önceden şapkanın içine  yerleştirilmiş olması değildir.  Sihirbazın bunu neden yaptığıdır.

II
Peki ama gerçeği görebilir mi insan, gördüm, inanıyorum diyebilir mi?
Ya düşler, düşüncenin gücünden güçlü ise, çok kısaysa bu yaşam ve insan erken geldiyse?

Bu bilmecenin gizi bilinir mi nerdedir?  (rimbaud)

III
desteklediğimiz şeylerin çoğuyla hiçbir
ilgimiz yok, onlarla olan ilişkimiz
sıkıntıdan veya korkudan veya paradan
veya fazla zekadan dolayı olmuştur;

dairemiz ve mumumuzun ışığı o kadar
küçük ki, tahammül edemiyoruz
fikirle kabarıp Merkez'i kaybediyoruz:
 (bukowski)

IV
"Kadınların arzularının şiddetlenip azaldığı zamanı gösteren bu grafikte şunları görüyoruz: Arzunun fazlalaştığı zaman her ayda iki defa oluyor. Bu devrelerden ilki..."
 Nişanlılıkta/İzdivaçta Aşk  (1961basım)

V
Eski Çin'de bir ailenin ihtilale kalkışması doğal karşılanır. Zaferle sonuçlanırsa Tanrı zaten böyle istemiştir, kutlu olan odur. Yok eğer zafere ulaşılamazsa bu kahpelikleri yanlarına bırakılmaz, kelleleri kesilir.

Erken başlatılmış ihtilaller başarıya ulaşamaz.

VI
"Diyelim ki, siz biraz bilginiz olan konularda tartışıyorsunuz; peki ama hiç bilginiz olmayan konularda niçin tartışıyorsunuz?"
(Kuran)

VII
Eğer âşığın sevgisinde herhangi bir akıl kırıntısı kalmışsa o akıl, aşığı Sevgilisinden alıkoyar, başkasını düşünmeye fırsat verir. Bu sevgi saf ve gerçek değil ancak nefsindendir. Bir sûfi şöyle demiştir: “Akıl ile irade edilen sevgide hayır yoktur” 
(İbn Arabi / Fütuhat)

VIII
Vai.8: 17 Tanrı'nın yaptığı her şeyi gördüm. İnsan güneşin altında
olup bitenleri keşfedemez. Arayıp bulmak için ne kadar çaba
harcarsa harcasın, yine de anlamını bulamaz. Bilge kişi
anladığını söylese bile gerçekten kavrayamaz.

Yşa.41: 28 Bakıyorum, aralarında öğüt verebilecek kimse yok ki,
Onlara danışayım, onlar da yanıtlasınlar.

Yşa.41: 29 Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç.
Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır."
(Tevrat)