William S. Burroughs / Şans Hayaleti


* Özgürlük yanlısı ilk ünlü isim korsan Kaptan Mission ya da Mission, tarihte yitip gitmiştir. Mission hakkında bildiğimiz herşey Kaptan Charles Johnson adında biri tarafından yazılıp (son zamanlarda bu çalışmanın Defoe'ya ait olduğuyla ilgili yeni görüşler ileri sürülmektedir) 1724'de Londra'da basılan En Kötü Ün Salmış Korsanların Genel Tarihi kitabına dayanmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla Mission'un Fransızca el yazısı  anıları onun son yolculuğundan sağ kurtulan tayfalardan biri tarafından korunmuş ve birkaç el değiştirdikten sonra Johnson tarafından çevirisi yapılıp kitaba dahil edilmiştir. Mission zengin bir Provens aileden gelmekteydi. On yedinci yüzyılda Anger Üniversitesi'nde insanlık bilimi, mantık ve matematik dersleri görmüştü

* Tuscany kıyısına yakın seyretmekte olan denizciler bir daha asla duyulamayacak mutlak kesinlikte konuşan bir ses işittiler.

"Yüce tanrı Pan öldü!"

* Sözcüklerin olmadığı bir dünya nasıl bir dünya olurdu? Korzybski'nin dediği gibi: 

"Bilmiyorum, Hadi görelim"