Herkesin Kitabı: İş Yapma ve Para Kazanma Yolları / Turgut Güner


Kitap niçin ne sebeple yazıldı bölümünden

Malumdur ki, bugünün hayat şartları herkesi mütenevvi ve sayısız ihtiyaçlar karşısında bulundurmakta ve bu ihtiyaçlar gün geçtikçe medeniyetin tekamülü nisbetinde artmaktadır. Yirmi sene evvel ancak zenginlerin evinde bulunabilen radyo, bugün herkesin lüzumlu bir ihtiyacı haline gelmiş bulunmaktadır. On, on beş sene sonra buz dolabı ve televizyonun da ayni duruma gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Netekim bugün Avrupa'da televizyon, büyük apartmanların kapıcı odalarında dahi mevcuttur.

Evde Çamaşırcılık : Esaslı Bir Para Kazanma Projesi bölümünden

Çamaşır temizlemekteki usul, birbirini takip eden ılık su-sıcak su tekniği ile evvela kirleri ılık su ile çıkarmak ve sonra çamaşırlar sıcak suda haşlanmak suretiyle beyazlaştırmaktır. İyi bir çamaşır makinesi 5 dakikada bir çamaşırı lekesiz bir suretle temizleyebilmelidir.

Derleyen : Turgut Güner 
Satış yeri : Güner Neşriyat Bürosu
1960 basım