Atlı Han- ...meşhur bir atasözümüz vardır, sen de bilirsin: "Aç ayı oynamaz" derler. Biz her ne kadar ayı değilsek de biraz sonra Romalılarla oynaşacağımıza göre her halde tok olmalıyız. Bunları bana babam öğretti.
Nasıl, iyi bir düşünce mi?
- Çok güzel... O kadar ki bu düşünceye yoldaş olmaktan kendimi alamıyorum


-...Hım!. Çelebilerin işi bitik! Deve dikeni yemiş eşek yavrusu gibi düşünüyorlar.
Sonra bu ok yağmuru epey sürdü. Sonunda Balamir gürledi:
- Hey!.. Benim sadağımda ok kalmadı. Kalkanları sırtlayalım, kılıçlara el atalım!..

            Atlı Han/ 1942 / A.Z.Kozanoğlu