Büyü, Gizem ve Bilim


...bu kulağa tuhaf geliyorsa, nedeni tuhaf olmasıdır. Yirminci yüzyılın son yarısının en ünlü fizikçilerinden Richard Feynman'ın ısrarla belirttiği gibi, kuantum fiziği "Doğayı sağduyulu bir bakış açısından saçma olarak tanımlar" Yine de anlamayı kolaylaştıran mecazlar vardır (...) Meseleyi daha geniş bir perspektife oturtan James Jeans şöyle yazar; "Artık zihin ve madde ikiliği değil, dalgalar ve parçacıklar ikiliği vardır; bunlar eski zihin ve maddenin doğrudan ama neredeyse tanınamayacak ardılları gibidir. (...) zihin yalnızca "burada ve içeride" olduğu halde "orada, dışarıda" ne yapmaktadır? (...) çoğu kişi Freud'u izleyerek, bilinçdışını kişisel, tamamen "burada ve içerideki" bir mesele olarak düşünür. Eski akıl hocasından bu noktada ayrılan Jung, bilinçdışını kolektif ve kişilerarası diye nitelendirmiştir. (...) Jung onların varolduğu sonucuna rüyaların ve mitlerin (buna masalları da ekleyebiliriz pekala -kaan notu-) içeriklerini inceleyerek varmıştı.  (...) Aslında fikri ilk ortaya atan Jung değildi. "Her olayın ardında" diyordu Goethe bir kök fenomen vardır. "Kendisi açıklanamayan, aslında açıklanma ihtiyacı da duymayan ama gözlemlediğimizin anlaşılabilir olmasını sağlayan nihai bir fenomen. (...) Eflatun'un, aşkın gerçekleri sayesinde dünyayı yapılandıran şekillerine de benzetilebilir. (...) Zihin ve maddenin birbirinden tamamen ayrı olduğu yolundaki Kartezyen  önermeden yola çıkan materyalist bilim, bu önermenin doğurduğu devasa güçlüğü görmezden geliyor gibidir.(...) Weisacker şöyle der: "Günümüzün bilim felsefesi, temel bilimin niçin ve nasıl mümkün olduğu sorusunu yanıtlayamaması bir yana, sorunun ne olduğunu bile görmemiştir" (...) Alan Wallace benzer bir noktaya değinir : "Kuantum mekaniğinin şaşırtıcı sonuçları düşünüldüğünde sağladığı iç görülerin bir bütün olarak bilimi bu kadar az etkilemiş olması dikkat çekicidir." Wallace bu etkisizliği Bohr, Einstein, Schrödinger ve diğerlerinin başlattığı felsefi tartışmaları sekteye uğratan II. Dünya Savaşı'nın içerdiği zorluklara ve materyalist bilimin diğer alanlardaki başarılarına (teknoloji ve tıp olmalı) bağlar  vs vs... 


Batı Uygarlığında Okült / Dan Burton / David Grandy