Kitab-ı Bahriye

Gezerdik Akdeniz'in kenarlarını /Arap, Batı Roma ve Fransa diyarlarını
Onların herbirini yazdım ey yar / Bütün mevcut yerleri ki, her ne var
Ve yani o yerler nasıldır bileyim / Alçak bir tepe midir, yüksek midir diyeyim
Denizden karaya yaklaşırken etrafta /Ne var bilmek dilerim her tarafta
Bir küçük suya bile gelsem, ey Han / Onu dikkatle ederdim seyran
Yatağının, suyunun halini / Batı denizlerinin bütün eşkalini
Adalarda her nerede geçit var ise / Derin, sığ, geniş veya dar ise
Bir eksiksiz bunların her birini / Yazdım, bulunca yazma sebebini
Bu tafsilat yalnız harita ilmi ile olmaz / izah edilmelidir, yalnız pergelle olmaz
Onun için topladım bunca kelamı / Yazıp izah ettim bütün meramı

...

Denizler bil dilsiz ilmidir şu dehre*benzer  /Onların tortusu bir zehre benzer
Şimdi, ehil ona derler ki daim / Denizin ilmile sebat etmeli
Gerekleri, gerekmezden görmeli / Sormadan kimseye yolun bilmeli
Her kimki bilgiyle amel ederse / Gemici o olur, yolun giderse
İş görmezse eğer kendi özü ile / Ehil olmaz öylesi hemen birkaç söz ile

*zaman

  (Mahir korsan kapudan reis'ün rüzgarları, yedi denizi  özellikle Akdeniz'i anlattığı  yarar eser Kitab-ı Bahriye  eserün başından kopya ittük)

Bu yazılar belki bir gün değişir / Ne olur sanki bütün bunlar kaybolsa / Ama bir gün umalım ehline yarar olsa /Bunlar bir gemiciye lazım şeylerdir /İşinin zor bir anında ona rehberdir / Piri Reis / 1554 / Kitab-ı Bahriye